Padėkos žodžiai

Pagyrimas ir nuoširdi padėka kelia žmogų, skatina kruopščiau dirbti. Širdis taip atsiliepia, kaip ji kalbinama. Dėkingumas suartina žmones, sušildo jų santykius. Dėkojama už atliktą darbą, suteiktą informaciją, už kvietimą ir pan.

Padėkai reikšti yra du žodžiai: ačiū ir dėkui. Abu žodžiai yra gražūs ir geri, vartojami liaudies šnekamojoje ir bendrinėje kalboje. Jie yra sinonimai.

Padėkos žodžiai paprastai vartojami gerai, taisyklingai: labai ačiū, labai dėkui, nuoširdžiai ačiū, nuoširdžiai dėkui, širdingai ačiū, širdingai dėkui, labai labai ačiū, labai labai dėkui, šimtą kartų ačiū, šimtą kartų dėkui, labai (nuoširdžiai, širdingai, iš visos širdies) dėkoju; esu dėkingas, esu labai (nepaprastai, nuoširdžiai) dėkingas.

Tiktai kai norime išreikšti didelę padėką, netaisyklinga sakyti didelis ačiū, didelis dėkui. Žodis didelis yra vertinys iš rusų kalbos. Didelę padėką galima išreikšti ir ilgesniu pasakymu: Visą gyvenimą būsiu dėkingas. Jūs neįsivaizduojate, kaip aš dėkingas. Taip esu dėkingas, kad ne(su)randu žodžių. Negaliu apsakyti savo dėkingumo. O kad Jūs žinotumėt, kaip aš dėkingas!.. Nežinau nė kaip beatsidėkoti…

Tinka ir pagirti mums gera padariusį žmogų: Jūs tiek daug man padėjot — amžinai (visą amžių) liksiu dėkingas (skolingas). Jūs labai mielas, paslaugus! Ačiū, ačiū! Už Jūsų gerumą ar kada atsidėkosiu!..

Mandagumo papročiai reikalauja tarti padėkos žodį ir tais atvejais, kai draugas, artimas žmogus pasiteirauja, kaip mes gyvename, ar sveiki, kaip sekasi darbai. Atsakymą pradedame padėkos žodžiais: ačiū (dėkui), gerai; ačiū, nelabai kaip…

Nuo senų laikų esame pratę dėkojančiam atsakyti mandagumo žodžiu prašom. Mums taria ačiū (dėkui), mes atsakom — prašom! Arba —  nėr už ką! Kuklų atsakymą dėkojančiajam kartais išreiškiame ir kitais nuoširdžiais žodžiais: Vienas malonumas Jums padėti. Ar verta dėkoti už tokį menkniekį?!…

Svečias atsisveikindamas dėkoja: Ačiū už vaišes! Mes kukliai atsakome: Tokios čia mūsų vaišės…Arba: Prašom dažniau! Liaudiškai: Į sveikatą!

This article has 4 comments

  1. Laba diena, aš turiu prašymą, kap padėkoti renginio dalyviams; pvz: aktorei, etnografiniam ansambliui, tremtinių chorui? Iš anksto dėkoju.

  2. labai noriu padėkoti mano šeimos gydytojai Gitanai Didžiulienei, dirbančiai Dvarčonių gydymo įstaigoje.
    Ar yra speciali vieta internete Padėkai?

  3. Ačiū už puikų straipsnelį:) Manau, jog mes pernelyg retai dėkojame šalia esantiems žmonėms, o pasakyti ačiū nėra taip jau ir sudėtinga ir, beje, būtina, nes, kaip teigiama šiame straipsnyje “Dėkingumas suartina žmones, sušildo jų santykius”. Tam visiškai pritariu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *