Tarptautinio protokolo sąvoka pasaulinėje literatūroje apibūdinama
įvairiai: protokolas – vyriausybių ir jų atstovų oficialaus ir neoficialaus
bendravimo taisyklių visuma; tarptautinis protokolas – visuma visuotinai
pripažintų taisyklių ir tradicijų, kuriomis tarpusavio bendravimą grindžia
vyriausybės, užsienio reikalų žinybos, diplomatinės atstovybės, oficialūs
asmenys ir t.t.
Protokolo pagrindas – tai griežtos taisyklės, reglamentuojančios
sutikimų ir palydų tvarką, derybų ar pokalbių vedimą, priėmimų
organizavimą, dalykinio susirašinėjimo įforminimą, aprangą ir t.t.Protokolas Etiquette
Skiriamos kelios protokolo rūšys:
✓ Karališkasis protokolas
✓ Karinis protokolas
✓ Diplomatinis protokolas
✓ Tarnybinis protokolas
Daugelis protokolo taisyklių yra identiškos arba sutampa vienoje
ar kitoje srityje. Tačiau griežtų protokolo taisyklių laikymuisi didžiausią
reikšmę teikia diplomatai ir kiti oficialūs asmenys. Verslininkai taip pat
privalo ne tik teoriškai žinoti visas šias taisykles, bet ir be priekaištų
vykdyti jas praktinėje veikloje.
Etiketas apima įvairias elgesio formas, mandagumo taisykles.
Šiuolaikinio etiketo reikalavimai susiklostė per ilgą žmonių civilizacijos
gyvavimą. Etiketas – tai daugelio žmonių kartų patirties rezultatas, tai
formalių taisyklių taikymas iš anksto numatytose situacijose. Šios
taisyklės vadinamos tarptautinėmis, kadangi jos yra daugiau ar mažiau
vienodos visose šalyse.
Išsiaiškinę protokolo ir etiketo apibūdinimus ir jų reikšmę, tarp
šių dviejų sąvokų galime rasti tam tikrų panašumų bei skirtumų.
Svarbiausias panašumas būtų tas, kad tiek protokolas, tiek etiketas – tai
tam tikros elgesio, mandagumo taisyklės, kurias privalo žinoti žmonės,
nenorintys negatyviai išsiskirti iš kitų. Pagrindinis skirtumas tarp
protokolo ir etiketo būtų tas, kad protokolo reikalavimai yra griežti,
konkretūs ir be alternatyvos, o etiketas labiau grindžiamas patarimais,
kaip geriau, maloniau, tinkamiau…
Žmogus, išmanantis tarptautinio protokolo normas, bet kokioje
situacijoje jaučiasi jaukiau, stabiliau. Žinojimas teikia pasitikėjimo
savimi, išvaduoja nuo spėlionių, nervinės įtampos. Tam tikros bendravimo
bei elgesio taisyklės gyvuoja jau ne vieną amžių, jos yra bandytos
perbandytos, tad šiandien nieko naujo nereikia išradinėti – reikia tik
įsiminti protokolinio bendravimo normas, ir jo padiktuota mandagumo ir
pagarbos kalba leis susišnekėti bet kokioje situacijoje, bet kurioje
šalyje.